core-essence-somatisch-therapeut-leerjaar-3

Beroepsopleiding Lichaamsgericht hechtingstherapeut

- Begeleid mensen terug naar hun authenticiteit -

LEERJAAR 3

Je leert kijken, luisteren en voelen van de levensenergie van jouw cliënt. 

In dit derde jaar leg je de verdere basis van jouw therapeutschap. Tijdens het derde jaar van de opleiding geven de kindfasen, de motorische ontwikkelfasen, de sociaal-emotionele ontwikkelingsfasen uit de ontwikkelingspsychologie tezamen met de Reichiaanse karakterstructuren en Jungiaanse psychoanalyse de inhoudelijke vorm aan de modules. Het is de kapstok waar alle overige theorie en lichaamsgerichte technieken aan gehangen kan worden.

Tijdens het derde jaar start je onder andere met de musculoskeletale leer, het energetisch werk en de adem- en bewegingsleer. Je leert kijken naar, luisteren naar en voelen van de levensenergie van jouw cliënt. Op basis van jouw waarnemingen weet je hoe je de sessie met jouw cliënt kunt starten. Je maakt je tijdens het derde jaar een verscheidenheid aan technieken eigen (kunde) en je kunt jouw keuzes daarin onderbouwen (kennis).

Je gaat niet alleen tijdens de modules vaker aan de slag als beginnend therapeut, maar ook daarbuiten start je met het verzorgen van oefensessies met proefcliënten. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden, waarover je meer kunt lezen in de studiewijzer. De assistent zal er meer in detail over vertellen in de eerste module. Het derde jaar is ook het jaar waarin jouw supervisie start.

Leidende basisprincipes:

 • Psychologische ontwikkelingspsychologie
 • Jungiaanse psychoanalyse
 • Reichiaanse karakteranalyse
 • Bio energetische oefeningen
 • Werken met het onderbewuste
 • Neurobiologie (o.a. polyvagaal theorie)
 • Musculoskeletale leer
 • Somatic experience
 • Adem- en bewegingsleer

Data

LEERJAAR 3– Seizoen 2024/2025

Za 31 aug-1-2 sept 2024 – module 1

Vrijdag 4-5-6 oktober 2024 – module2

Vrijdag15-16-17 november 2024 – supervisie 1

Za 21-22 december 2024 – module 3 (ook in de avond)

Vrijdag 24-25-26 januari 2025 - module 4

Vrijdag 7-8-9 maart 2025 - supervisie 2

Vrijdag 11-12-13 april 2025 - module 5

Vrijdag 16-17-18 mei 2025 - module 6 

Zaterdag 7-8 juni 2025 - supervisie 3 

Zondag 15 juni - uitnodiging jaarlijkse FEEST!! 

Alle dagen starten om 9.00 en duren tot 17.00 u

€3975,-**

** Prijs per jaar met ingang van cohort 2024/2025
Het bedrag is vrijgesteld van btw en is exclusief de supervisiedagen en overige bijkomende kosten.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Lees goed over de overige jaarlijkse bijkomende kosten zoals boeken, leertherapiesessies en supervisiesessies.

De kosten voor de supervisiedagen zijn € 900,-.
Je vindt informatie in de betreffende studiewijzer of vraag ernaar bij het secretariaat.

Wanneer de werkgever de opleiding vergoedt, geldt een ander tarief. Vraag een offerte op.

Algemene info

Doelgroep

  Het derde jaar van de opleiding is bedoeld voor:

  • mensen die zich willen scholen tot lichaamsgericht hechtingstherapeut
  • deelnemers die de eerste twee jaar van de opleiding met succes hebben doorlopen en toestemming hebben door te stromen naar het derde jaar van de opleiding

Toelatingseisen

Naast de algemene voorwaarden voor deelname aan de training, gelden tevens onderstaande eisen:

 • Je beseft dat je deelneemt aan een intensieve training waarbij je jouw eigen grenzen wilt verleggen, je realiseert je dat dit gepaard kan gaan met het doorwerken van moeilijke stukken in jezelf en neemt hier verantwoordelijkheid voor;

 • Je hebt de eerste twee jaar van de opleiding met succes doorlopen. Alle onderdelen heb je afgerond en zijn door de docenten goedgekeurd en je voldoet aan de verplichting van het aantal leertherapiesessies. Lees in het handboek alle doorstroomcriteria;

 • Je hebt toestemming van het docententeam van de Bellein Academie om te starten met het derde jaar van de opleiding tot lichaamsgericht hechtingstherapeut

 • Je leest de verplichte literatuur, maakt het huiswerk en hebt een open houding ten aanzien van samenwerken, elkaar spiegelen en het constructief geven en ontvangen van feedback;

 • Je volgt minimaal 20 leertherapiesessies in het derde jaar bij een bij Bellein aangesloten lichaamsgerichte (psycho)therapeut. Dit aantal sessies is een vereiste om door te kunnen stromen naar het vierde jaar!

 • Je volgt minimaal 8 supervisie sessies (bij voorkeur meer dan 8) in het derde jaar te volgen bij een bij Bellein aangesloten lichaamsgerichte (psycho)therapeut die als supervisie mag optreden. Dit aantal sessies is een vereiste om door te kunnen stromen naar het vierde jaar!

 • Je hebt aan het einde van de opleiding, dus na 4,5 jaar, voldaan aan de verplichting minimaal 80 sessies leertherapie te hebben gevolgd en minimaal 30 supervisie sessies om in aanmerking te kunnen komen voor het certificaat.

 • Je gaat akkoord met de algemene voorwaarden voor deelname, huisregels en ethische code. Deze vind je in het handboek.

Studieduur

Het betreft het derde jaar van de beroepsopleiding tot lichaamsgericht hechtingstherapeut.

De opleiding bestaat uit zes modules van ieder drie dagen en drie keer drie aaneengesloten supervisiedagen. In totaal volg je dit derde jaar dus negen ‘weekenden’ van drie dagen. 

Denk ik in aanmerking te kunnen komen voor vrijstelling? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan door ons te bellen (06-49 16 55 34) of een mailtje te sturen naar info@belleinacademie.nl

Studiebelasting

Studiebelasting, studiepunten LHT leerjaar 3


Beroepsopleiding lichaamsgericht hechtingstherapeut Leerjaar 3 (LHT 3)

Onderdeel

DCU/ZSU

 

SBU

ECTS

Opleidingsdagen en contacturen

DCU

Zes modules van drie dagen = 18 dagen

Dag duurt 8 uur

144

5,1

Supervisiedagen

DCU

Negen supervisiedagen. Dag duurt 8 uur

72

2,6

Feedback en reflectie

ZSU

Invullen feedbackformulier en bijhouden portfolio, per module 8 uur

48

1,7

Huiswerk

ZSU

Huiswerk per module 4 uur

24

0,9

Uitvoeren Core Gym

DCU

Voorbereiden en uitvoeren van een Core Gym tijdens een module. Begeleid door assistent

40

1,4

Eindopdracht

ZSU

Eindopdracht CEST leerjaar 3

40

1,4

Literatuur/readers

ZSU

Lezen verplichte boeken (zie literatuurlijst in betreffende studiewijzer)

495

17,6

Intervisie bijeenkomsten

ZSU

Drie bijeenkomsten die minimaal 4 uur duren. Per bijeenkomst een verslag schrijven, 4 uur

24

0,9

Begeleiding - leertherapie

DCU

Leertherapie, minimaal 20 sessies van minimaal 1 uur plus schrijven van een reflectieverslag. Per keer rekenen we een inzet van 3 uur (sessie en schrijven)

80

2,9

Begeleiding - supervisie

DCU

Supervisie, minimaal 8 sessies van minimaal 1 uur plus schrijven van een reflectieverslag. Per keer rekenen we een inzet van 3 uur (sessie en schrijven)

24

0,9

Totaal 

 

 

994

35,5 ECTS

Waarvan DCU360

12,9 ECTS

Waarvan ZSU634

22,6 ECTS

DCU = Docent contact uren, ZSU = Zelfstudie uren / SBU = Studiebelastingsuren, waarbij 1 SBU gelijk staat aan 1 uur
ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System / De Bellein Academie gaat ervan uit dat 1 ECTS voor 28 studie uren staat.

kennis die leidt tot verandering heet wijsheid
€3975,-

Opleiding lichaamsgericht hechtingstherapeut - Leerjaar3

Tijdens het derde jaar van de opleiding geven de kindfasen, de motorische ontwikkelfasen, de sociaal-emotionele ontwikkelingsfasen uit de ontwikkelingspsychologie tezamen met de Reichiaanse karakterstructuren en Jungiaanse psychoanalyse de inhoudelijke vorm aan de modules.


Heb je een vraag?
Mail ons gerust!