Professionals

Iedereen creëert zijn eigen kader waardoor hij de wereld ervaart. Binnen de Bellein Academie geloven wij dat de vele ervaringen die je opdoet gedurende de tijd in de baarmoeder, het geboorteproces en de eerste zes levensjaren dit kader grotendeels vormen. Deze blauwdruk gebeurt grotendeels onbewust en wordt ingegeven door de ervaringen die je opdoet. Instinctief neem je beslissingen, leer je wat lust brengt en wat onlust geeft, ervaar je hoe je jouw onlust kunt verhelpen en ontdek je wat wel en niet werkt.
In ons aanbod voor professionals willen we onze expertise met je delen. Zo kunnen nieuwkomers de basis van het lichaamsgericht werken eigen maken. En kunnen collega therapeuten en coaches hun kennis binnen het lichaamsgericht begeleiden verbreden en verdiepen met de uitdagende en leerzame cursussen, trainingen en opleidingen. We nodigen ieder van harte uit om kennis te maken met ons professionele aanbod!

Werken met instrumenten

In deze workshop leer je hoe je instrumenten kunt inzetten in de praktijk.

Ademhalingstechnieken

In deze workshop leer je hoe belangrijk adem is en hoe je ademtechnieken kunt inzetten.

Grondingstechnieken

Tijdens deze workshop maak je kennis met grondingstechnieken en leer je waar ze toe leiden.

Spel binnen therapie

In deze workshop leer je de therapeutische waarde van spel en humor.

Het oedipale complex

In de cursus ontwikkel je begrip voor het onderbelichte oedipale complex.

Intake en behandelplan

Tijdens deze cursus leer je over intake en het opzetten van een behandelplan.

Heb je vragen?

Wil je weten wat de Bellein Academie voor jou als professional kan betekenen? Neem dan contact met ons op.